GÓI ĐẶC BIỆT NGÀY

Gói 1 ngày
Soạn MVH6 gửi 999
Dung lượng: 1GB/ Ngày
Giá cước: 6.000đ/ Ngày
Đăng ký

GÓI VIP

Gói Mobiedu
Soạn PJ1 gửi 9169
Dung lượng: KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước:6.000đ/ Ngày
Đăng ký

GÓI 4G ƯU ĐÃI NGHE NHẠC

Gói NCT
Soạn MVV7 gửi 999
Dung lượng: 1GB/ngày
Giá cước:6.000đ/ Ngày
Đăng ký

GÓI CƯỚC ĐẶC BIỆT

Gói Video Data
Soạn VY gửi 999
Dung lượng: KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước: 10.000đ/ Ngày
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI MỚI CHO SIM MOBI

Gói video data
Soạn VY gửi 999
– Dung lượng:KHÔNG GIỚI HẠN
Tặng thêm 1.3GB tốc độ cao
–Giá cước: 10.000/ Ngày

Soạn VY gửi 999

HD90
Soạn SET2 HD90 gửi 9084
–Dung lượng: 8 GB
–Giá cước: 90.000đ/ 30 Ngày

Soạn SET2 HD90 gửi 9084

C120
Soạn VY gửi 999
– Dung lượng:120GB/ tháng
Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút gói liên mạng
–Giá cước: 120.000đ/ 30 Ngày

Soạn SET2 C120 gửi 9084

Gói 7 ngày
Soạn SET2 D30 gửi 9084
–Dung lượng: 7 GB
–Giá cước: 30.000đ/ 7 Ngày

Soạn SET2 D30 gửi 9084

D30
Soạn SET2 HD90 gửi 9084
–Dung lượng: 7 GB
–Giá cước: 30.000đ/ 7 Ngày

Soạn SET2 D30 gửi 9084

D15
Soạn SET2 D30 gửi 9084
–Dung lượng: 3 GB
–Giá cước: 15.000đ/ 3 Ngày

Soạn SET2 D15 gửi 9084

Các gói cước 3G Mobi được đăng ký nhiều nhất

HD90
Soạn SET2 HD90 gửi 9084
–Dung lượng: 8 GB
–Giá cước: 90.000đ/ 30 Ngày

Soạn SET2 HD90 gửi 9084

C120
Soạn VY gửi 999
– Dung lượng:120GB/ tháng
Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút gói liên mạng
–Giá cước: 120.000đ/ 30 Ngày

Soạn SET2 C120 gửi 9084

C190
Soạn VY gửi 999
– Dung lượng:150GB/ tháng
Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 190 phút gói liên mạng
–Giá cước: 190.000đ/ 30 Ngày

Soạn SET2 C190 gửi 9084

MAX90
Soạn SET2 MAX90 gửi 9084
Dung lượng: 150GB/ tháng
Giá cước: 90.000đ/ 30 Ngày
Đăng ký

M10
Soạn SET2 M10 gửi 9084
Dung lượng: 500MB/ tháng
Giá cước: 10.000đ/ 30 Ngày
Đăng ký

M25
Soạn SET2 M25 gửi 9084
Dung lượng: 2GB/ tháng
Giá cước: 25.000đ/ 30 Ngày
Đăng ký

M50
Soạn SET2 M50 gửi 9084
Dung lượng: 4GB/ tháng
Giá cước: 50.000đ/ 30 Ngày
Đăng ký

Gói Mobiedu
Soạn PJ1 gửi 9169
Dung lượng: KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước:6.000đ/ Ngày
Đăng ký

Gói VIP ngày
Soạn MVF1 gửi 999
Dung lượng: KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước:6.000đ/ Ngày
Đăng ký

Nhóm gói cước tiện ích