GÓI ĐẶC BIỆT NGÀY

ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN BẠN CHỈ CẦN NHẤP ĐĂNG KÝ MÃ SẼ TỰ ĐỘNG GỬI VỀ ĐIỆN THOẠI

GÓI VIP

GÓI VIP NGÀY
 Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN
 Miễn phí 10 phút gọi nội mạng / ngày
 Giá cước 6.000đ / ngày
 Ưu đãi 500MB Tốc độ cao
 Cú pháp EPJ7 gửi 9169
Đăng ký

GÓI NGÀY ƯU ĐÃI NGHE NHẠC

GÓI NCT
 Miễn phí  50% ngày đầu tiên
 Giá cước  3.000đ / Ngày
 Cú pháp XN5 gửi 9099
Đăng ký

GÓI CƯỚC MỚI TUẦN

GÓI CƯỚC MỚI TUẦN
 Dung lượng  2GB / NGÀY = 14 GB / TUẦN
 Giá cước  20.000đ / Tuần
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC THÁNG MỚI CHỈ DÀNH CHO THUÊ BAO HÒA MẠNG TỪ 15/6/2023

ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN BẠN CHỈ CẦN NHẤP ĐĂNG KÝ MÃ SẼ TỰ ĐỘNG GỬI VỀ ĐIỆN THOẠI

PT70
 Dung lượng Miễn phí 1 GB/ngày = 30GB/Tháng
 Giá cước 70.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 PT70 gửi 9084
Đăng ký
PT 90
 Dung lượng Miễn phí 1.5 GB/ngày = 45GB/Tháng
 Giá cước 90.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 PT90 gửi 9084
Đăng ký
PT 120
 Dung lượng  Miễn phí 2GB/ngày = 60gb/Tháng
 Giá cước  120.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 PT120 gửi 9084
Đăng ký
BIG ME
 Dung lượng  7GB/ngày = 21Gb/tháng
 Giá cước  125.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 BIGME gửi 9084
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC THÁNG 4G MOBI ÁP DỤNG TẤT CẢ CÁC THUÊ BAO

NA70
 Dung lượng 7GB
 Giá cước 90.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 NA70 gửi 9084
Đăng ký
NA 90
 Dung lượng 15GB
 Giá cước 90.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 NA90 gửi 9084
Đăng ký
NA120
 Dung lượng  20GB
 Giá cước  120.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 NA120 gửi 9084
Đăng ký
HD70
 Dung lượng 6GB
 Giá cước 70.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 HD70 gửi 9084
Đăng ký
HD90
 Dung lượng  8GB
 Giá cước  90.000đ / 30 ngày
 Cú pháp SET8 HD90 gửi 9084
Đăng ký

GÓI CƯỚC 3 NGÀY VÀ 7 NGÀY

D15
 Dung lượng  3GB
 Giá cước  15.000đ / 3 Ngày
Đăng ký
D30
 Dung lượng  7GB
 Giá cước  30.000đ / 7 ngày
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC THÁNG 3G 4G GỌI NỘI MẠNG NGOẠI MẠNG CỦA MOBI (CHỈ CHO SIM THUỘC DANH SÁCH)

KC90
 Dung lượng  1GB/ngày = 30GB/tháng
 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng
 Giá cước  90.000đ / ngày
Đăng ký
KC120
 Dung lượng 1.5GB/ngày = 45GB/tháng
 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút thoại ngoại mạng
 Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Đăng ký
KC150
 Dung lượng  2GB/ngày = 60GB/tháng
 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút gọi ngoại mạng
 Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Đăng ký

Nhóm gói cước tiện ích